ARTA LA TARABĂ De vânzare / For Sale: Cărţi - Cataloage / Books - Catalogs

  

 Masterpieces of painting in the Hermitage Museum

ANTICARIAT / Antiques - For Sale
Category: Art and Photography
Capodopere ale picturii în muzeul Hermitage
Autor: V. Loewinson - Lessing
Language: Russian and English
Format în mm.: 290x270
Editura: Aurora Art
Publishers - Leningrad
Anul lansării: 1971
Planşe color: 60
Stare conservare: 98% perfectă
Preţ estimativ: 8 Euro (fără taxe transport)Masterpieces of painting in the Hermitage Museum 

Author: V. Loewinson - Lessing
Language: Russian and English
Format in mm.: 290x270
Publisher: Aurora Art
Publishers - Leningrad
Release Year: 1971
Color plates: 60
Conservation status: 98% perfect
Estimated price: 8 Euro (excluding transportation charges)

CONTACT:  mafaceri@ymail.com

_________________________________________________________

Le ROMANTICISM

ANTICARIAT / Antiques - For Sale

ROMANTISMUL

Autor: Jean Clay
Limba: Franceză
Format în mm.: 310x270
Editura: Hachette Realites
Anul lansării: 1980
Pagini: 320
Ilustraţii: 500
Planşe color: 370
Stare conservare: 90% perfectă
Preţ estimativ: 15 Euro (fără taxe transport)

Le ROMANTICISM

Author: Jean Clay
Language: French
Format in mm.: 310x270
Publisher: Hachette Realites
Release Year: 1980
Pages: 320
Illustrations: 500
Color plates: 370
Conservation status: 90% perfect
Estimated price: 15 Euro (excluding transportation charges)

CONTACT: mafaceri@ymail.com

http://www.priceminister.com/mfp/99361/le-romantisme-jean-clay#pid=196968
_______________________________________________________

L'Art Flamand, des Origines à nos jours

ANTICARIAT / Antiques - For Sale

Category: Art and Photography
..
L'Art Flamand, des Origines à nos jours
Autori: Herman Liebaers, Valentin Vermeersch, Leon Voet, Frans Baudouin,
Robert Hoozee
Limba: Franceză
Format în mm.: 325x270
Editura: Albin Michel - Fonds Mercator
Anul lansării: 1985
Pagini: 587
Stare conservare: 99% perfectă
Preţ estimativ: 30 Euro (fără taxe transport)
Preţ comparativ: 9 d'occasion à partir de EUR 37,99

 Authors: Herman Liebaers, Valentin Vermeersch, Leon Voet, Frans Baudouin, Robert Hoozee
Language: French
Format in mm.: 325x270
Publisher: Albin Michel - Fonds Mercator
Release Year: 1985
Pages: 587
Conservation status: 99% perfect
Estimated price: 30 Euro (excluding transportation charges)
Price comparison: 9 d'occasion à partir de EUR 37,99

CONTACT: mafaceri@ymail.com

Masters of World Painting in Soviet Museums

ANTICARIAT / Antiques - For Sale

Mari maeştrii ai picturii în muzeele sovietice

Autor: Elena Marchenko
Volum: 230 pagini
Format în mm.: 345x270
Editura: Aurora Art Publishers - Leningrad
Anul lansării: 1987
Planşe: 1018
Color: 764
Stare conservare: 98% perfectă
Preţ estimativ: 40 Euro (fără taxe transport)


 Masters of World Painting in Soviet Museums

Author: Elena Marchenko
Volume: 230 pages
Format in mm.: 345x270
Publisher: Aurora Art Publishers - Leningrad
Release Year: 1987
Plane: 1018Color: 764
Conservation status: 98% perfect
Estimated price: 40 Euro (excluding transportation charges)

CONTACT: mafaceri@ymail.com

__________________________________________________________

Western European Sculpture from Soviet Museum - 15th and 16th centuries

 ANTICARIAT / Antiques - For Sale

Sculptura vest europeană, secolele 15 şi 16, din muzeele URSS

Autori: Sergei Androsov, Nina Kosareva, Michael Liebmann, Charmian Mezentseva
Volum: 264 pagini
Format în mm.: 290x250
Editura: Aurora Art Publishers - Leningrad
Tipar: RD Germană
Anul lansării: 1988
Stare conservare: 98% perfectă
Preţ estimativ: 15 Euro (fără taxe transport)


 Western European Sculpture from Soviet Museum - 15th and 16th centuries

Authors: Sergei Androsov, Nina Kosareva, Michael Liebmann, Charmian Mezentseva
Volume: 264 pages
Format in mm.: 290x250
Publisher: Aurora Art
Publishers - Leningrad
Print: German Democratic Republic
Release Year: 1988
Conservation status: 98% perfect
Estimated price: 15 Euro (excluding transportation charges)
________________________________________________________ 

German and Austrian Painting in the Hermitage

 ANTICARIAT / Antiques - For Sale

German and Austrian Painting in the Hermitage
(of the 15th to the 18th Century)


Autor: Nikolai Nikulin and Boris Asvarishch
Limba: Engleză
Format în mm.: 325x270
Editura: Aurora Art Publishers Leningrad
Anul lansării: 1986
Pagini: 423
Stare conservare: 99% perfectă
Preţ estimativ: 6 Euro (fără taxe transport)
 


 


German and Austrian Painting in the Hermitage
(of the 15th to the 18th Century)

Author: Nikolai Nikulin and Boris Asvarishch
Language: English
Format in mm.: 325x270
Publisher: Aurora Art Publishers, Leningrad
Release Year: 1986
Pages: 423
Conservation status: 99% perfect
Estimated price: 6 Euro (excluding transportation charges)

CONTACT mafaceri@ymail.com
 ________________________________________________________

Painting monasteries of Moldova (sec.15th - 16th)

 ANTICARIAT / Antiques - For Sale

LA PEINTURE MURALE DE LA MOLDAVIE XV°-XVI ° SEC. EDITIONS MERIDIANE BUCAREST 1983

Pictura murală din Moldova (sec. 15 - 16)

Autori: Vasile Drăguţ (texte), Petre Lupan (Reproduceri foto)
Volum: 235 pagini
Format în mm.: 320x250
Editura: Meridiane Bucureşti
Tipar: Arta Grafică
Anul lansării: 1983
Limbaj: Franceză
Stare conservare: Impecabilă
Preţ estimativ: 10 Euro (fără taxe transport)Painting monasteries of Moldova (sec.15th - 16th)


Authors: Vasile Dragut (text), Peter Lupan (Photo Replicas)
Volume: 235 pages
Format in mm.: 320x250
Publisher: Meridiane Bucharest
Printing: Graphic Arts
Release Year: 1983
Language: French
Conservation Status: Perfect
Estimated price: 10 Euro (excluding transportation charges)CONTACT mafaceri@ymail.com
___________________________________________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu